Przaśnik (nagroda)

Przaśnik – statuetka młynarza, założyciela Przasnysza, przyznawana corocznie od 2002 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej osobom zasłużonym dla ziemi przasnyskiej. Nagrodę do 2006 r. przyznawał Zarząd TPZP. Kolejni laureaci: 2002 – Zenon Szczepankowski 2003 – Aleksander Drwęcki 2004 – Jolanta i Andrzej Kaczorkowie 2005 – Elżbieta i Zbigniew Sosnowscy 2006 – Waldemar Trochimiuk 2007…

Kontynuuj czytanie

Władze Towarzystwa

Skład Zarządu Hubert Dęby Prezes Piotr Marcin Kaszubowski Wiceprezes Zofia Wódkiewicz Wiceprezes Waldemar Antoni Krzyżewski Skarbnik Jan Chmielewski Sekretarz Bożenna Rokicka Członek zarządu Włodzimierz Robakowski Członek zarządu Janina Stachowska- Mazurek Członek zarządu Andrzej Biały Członek zarządu Komisja Rewizyjna Grzegorz Jasiński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ewa Łukasiak Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grzegorz Budnicki Członek Komisji Rewizyjnej

Kontynuuj czytanie

2003 – Aleksander Drwęcki

W czasie okupacji był żołnierzem AK. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu (1949), Państwowe Liceum Pedagogiczne w Mławie (1950; zaocznie), Studium Nauczycielskie w Warszawie (1958; zaocznie) i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Siedlcach (1978; zaocznie). Od 1947 nauczyciel szkół przasnyskich (dodatkowo pracował jako dekorator w Powiatowym Domu Kultury i Oficerskim Klubie Garnizonowym w Przasnyszu). W l. 1957-72…

Kontynuuj czytanie

2002 – Zenon Szczepankowski

Zenon Szczepankowski (ur. 16 września 1958 r. w miejscowości Rutki), w latach 1999–2018 starosta powiatu przasnyskiego. Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na ART w Olsztynie, Wydział Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowe Studia Pedagogiczne z naucz. fizyki i astronomii w Warszawie. Od 1998 roku pełni nieprzerwanie funkcję starosty przasnyskiego. W 2002…

Kontynuuj czytanie

REGULAMIN NAGRODY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PRZASNYSKIEJ – STATUETKI PRZAŚNIKA

1. Nagrodę przyznaje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej raz w roku jednej osobie za zasługi dla Ziemi Przasnyskiej w dziedzinach: naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, gospodarczej i działalności społecznej. 2. Nagrodę stanowi statuetka Przaśnika – młynarza, legendarnego założyciela Przasnysza. 3. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać wraz z pisemnym uzasadnieniem organizacje społeczne, instytucje i osoby prywatne w…

Kontynuuj czytanie

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PRZASNYSKIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Kodeksu Cywilnego, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Towarzystwa oraz niniejszego Regulaminu. Regulamin określa szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej pracują społecznie. II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA KOMISJI REWIZYJNEJ § 2 Komisja Rewizyjna składa się z…

Kontynuuj czytanie

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PRZASNYSKIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 Zarząd zarządza Towarzystwem i reprezentuje go na zewnątrz. Zarząd działa na podstawie Kodeksu Cywilnego, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Towarzystwa oraz niniejszego Regulaminu. Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu, podejmowania uchwał oraz wyrażania opinii i zaleceń. Członkowie Zarządu pracują społecznie. § 2 Zarząd działa kolektywnie. Zarząd może przekazywać członkom Towarzystwa…

Kontynuuj czytanie

REGULAMIN KAPITUŁY MEDALU STANISŁAWA OSTOJA-KOTKOWSKIEGO

Rozdział I – Kapituła Kapituła jest ciałem społecznym, niezależnym od koniunktury politycznej, opierającym się na zasadzie dobrej woli. Celem działania Kapituły jest uczczenie pamięci wielkiego artysty i wizjonera, który rozsławił w świecie Polskę i nasze miasto Przasnysz poprzez przyznawanie medali jego imienia i dyplomów twórcom, mecenasom oraz animatorom kultury. Zadaniem Kapituły jest wyłonienie laureatów spośród…

Kontynuuj czytanie

Historia – Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej (TPZP) – stowarzyszenie powstałe w 1965 r. z przekształcenia Powiatowej Komisji Historii, Kultury i Sztuki istniejącej od 1957 r. przy prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przasnyszu. TPZP popularyzuje wiedzę o przeszłości Przasnysza i okolic poprzez inicjowanie prac naukowych z zakresu historii regionu, organizowanie sesji popularnonaukowych, wykładów, wystaw, wycieczek, konkursów, upamiętnianie osób…

Kontynuuj czytanie

Włodzimierz Rykowski

Włodzimierz Rykowski – (ur. 15 stycznia 1915 w Szymakach k. Płońska, zm. 14 grudnia 1988 w Ciechanowie) – działacz społeczny, regionalista, wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Dzieciństwo spędził w Chorzelach (ojciec był obrońcą sądowym). Brał udział w wojnie obronnej 1939, dostał się pod Siedlcami do niewoli niemieckiej. W niewoli przebywał przez cały okres wojny….

Kontynuuj czytanie